Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕθνοData

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΤΕ

Η ραγδαία συρρίκνωση της εγχώριας τραπεζικής δραστηριότητας  εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης και των διαχρονικών δομικών προβλημάτων, καθώς και  οι βίαιες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και το λειτουργικό μοντέλο των τραπεζών επιβάλλουν τη συνδιαμόρφωση κλίματος διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, με σκοπό την επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος  σε αξιακό  και αγωνιστικό επίπεδο, ώστε αυτό να  ανταποκρίνεται  στις προσδοκίες των συναδέλφων και των συναδελφισσών  και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Πάγια θέση του συλλόγου μας αποτελεί η ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού κανονισμού εργασίας για όλους τους εργαζομένους  και τις εργαζόμενες στην ΕΤΕ που να διασφαλίζει στην πράξη ίση μεταχείριση, διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλα τα στάδια του εργασιακού βίου, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς του παρελθόντος και ξεπερασμένες προσχηματικές δικαιολογίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα.

Λογιστικές «αλχημείες»  στους τραπεζικούς  ισολογισμούς, πανάκριβα  «πακέτα» που εγκαταλείπονται, μεγαλόπνοα «σχέδια» που εξυπηρετούν εσωτερικούς ανταγωνισμούς  και μόνιμες επικλήσεις μείωσης του εργατικού κόστους, τα οποία διαχρονικά αποτελούσαν την νομιμοποιητική βάση για εργαζομένους πολλών ταχυτήτων μέσω θυγατρικών στα όρια της νομιμότητας, ή τρίτων εταιρειών, υπέκρυπταν στην πραγματικότητα υπέρογκους μισθούς, προκλητικές παροχές, αφορολόγητες προμήθειες σε GOLDEN  BOYSεντός και εκτός τράπεζας, καθώς και μικροπολιτικές διευθετήσεις για λίγους και εκλεκτούς. Η εκκωφαντική σιωπή θεσμικών και αιρετών οργάνων μεταφράζεται στη συνείδηση των εργαζομένων ως συνενοχή.

  • Οι εργασιακές σχέσεις πολλών ταχυτήτων, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, θα οδηγήσουν πολύ σύντομα στη δραματική υποβάθμιση όλων των εργασιακών σχέσεων στην τράπεζα και στην υπονόμευση του συνδικαλιστικού κινήματος.
  • Η αδιαφανής και χωρίς δομημένες διαδικασίες διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του ομίλου καθιστά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες  όμηρους ομάδων συμφερόντων που λειτουργούν ως μεταπράτες της παρεχόμενης εργασίας στα όρια της νομιμότητας, προσβάλλοντας βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με πρακτικές που καταδικάζονται πλέον από την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας
  • Το πραγματικό λειτουργικό κόστος της τράπεζας αυξάνεται, όπως έχουμε με πολλές ανοιχτές επιστολές κοινοποιήσει στη διοίκηση της τράπεζας, με τις εργασιακές σχέσεις να συνδιαμορφώνουν ένα  ιδιότυπο εργαλείο αναδιανομής πόρων  από τους φορολογούμενους, τους καταθέτες, τους δανειολήπτες και τους εργαζομένους στην κοινωνική ανέλιξη κάποιων μεγαλοστελεχών.
  • Τα συνταξιοδοτικά ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων κινδυνεύουν με κατάρρευση σε μεσοπρόθεσμη βάση, μιας και μεγάλο μέρος των συναδέλφων που παρέχει εξαρτημένη εργασία στην τράπεζα δεν αποδίδει εισφορές.

Καλούμε όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και τους συλλόγους τραπεζών που πρόσφατα απορροφήθηκαν, σε ένα ανοιχτό διάλογο, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων στην ΕΤΕ και να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση ενός κανονισμού εργασίας που θα ισχύει για όλους τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες στην Τράπεζα.

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην Εθνο data

Επιστολή προς Συλλόγους ΕΤΕ

Comments are currently closed.